Utført 2 - steg lakkorrigering og beskyttet med en syntetisk sealant fra Soft99. Plastikk fikk TrimCoat fra GyenTilbake